GSM MONTAJ, ARIZA BAKIM İYİLEŞTİRME HİZMETLERİ

KULE MONTAJLARI

Firmamız bünyesinde kule montajlarını yapan ekip tecrübeli elemanlardan oluşmaktadır.
Kule çalışmalarında firmamızın yaptığı işler:

 • Kule Temel Hafriyatının Yapılması ve Gro Beton Dökümü
 • Kule Temel İnşaat Demir ve Beton İşleri
 • Kule Örülmesi
 • Konteynır altı için kule altı için süs betonu

RBS – RF MONTAJLARI

RBS ve RF montaj işleri ; RBS’lerin yerleştirilmesi Akü gruplarının ve iç cihazlarının yerleştirilmesiyle pano montajlarının yapılıp kablo bağlantılarının tamamlanması işlerini kapsar. Firmamız RBS ve RF montaj işlerini deneyimli kadrosuyla devreye almaktadır.

ENERJİ MÜSAADESİ VE ENERJİ NAKİL HATTI

GSM baz istasyonlarının enerji temini için bağlı olduğu Tedaş’tan enerji müsaadesi alınıp; enerjinin baz istasyonuna getirilmesi işleri konusunda imza yetkili elektrik mühendislerimiz tarafından yapılmaktadır.

Montajı-demontajı
 • Testi ve işletmeye alınması
 • Bakımı
 • Arızaların giderilmesi, iyileştirme ve kapasite artırımı
 • GPRS scanner cihazı ile anında envanter takibi
 • Enerji sistemlerinin ve iletim hatlarının montaj ve rehabilitasyonu
Montaj-Demontaj:

GSM Radyo Şebekesi ile birlikte enerji hatları montajı konusunda uzman olan ekibimiz bu sistemlerin projelendirilmesinden işletmeye alınmasına kadar tüm aşamaları gerçekleştirecek uzmanlık, teknik donanım ve kadroya sahiptir.

TSS ve LOS raporlarının hazırlanması

Her türlü inşaat işi
Konteyner altına gerekli tesviyeler yapılarak beton atılması; paratoner montajı ve test edilmesi; dış tesisatta gerekli olabilecek kazı işleri yada direkli havai hattın yapılması; alüminyum seperasyon işlemlerinin yapılması; TEDAŞ şartlarına uygun olarak proje hazırlanması, onaylatılması; işveren firma adına abonelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi

Montaj işleri
Baz istasyonu montajı ve test edilmesi; kablo, rak montajı; enerji panoları ve akülerin montajı; kule yada pole üzerindeki antenlerin montajı; kablolar (enerji RF, Feeder kablo, baz istasyonu kabinetlerinin iç kablolaması ve çaprazlanması vb); topraklama; baz istasyonu kabinetlerinin, ünitelerinin, kartlar ve TRU'lerin montajı; kablo ve malzemelerin etiketlenmesi; M/L montajının ve gerekli olan bütün testlerin yapılması; elektromanyetik alanın ölçümlerine uygun çizimlerin yapılması ve dokümanların hazırlanması.

Mevcut istasyonlar için revizyon işleri
M/L trafik kapasitesinin artırılması; anten yüksekliğinin değiştirilmesi; anten tiplerinin değiştirilmesi; antenlere tilt verilmesi ve mevcut tiltlerin kaldırılması; mevcut istasyona anten ilave edilmesi (feeder kabloların çekimi, kabinete bağlanması ve test edilmesi dahil); arızalı kabinet, M/L, anten, akü gurubu ve hasarlı feeder kablolarının değiştirilmesi;

GSM baz istasyonlarında type-change, baz istasyonunun komple demontajı, elektrik aboneliklerinin iptal edilmesi ve inşaat işleri ile ilgili yapılan işlerin sökülmesi (kule, konteynır, seperasyon, elektrik ve topraklama kabloları, pole veya kuleler gibi işler.) ve lokasyonun eski haline getirilmesi. Sökümü yapılan tüm ekipman ve malzemelerin sınıflandırılıp uygun biçimde ambalajlanarak ilgili depoya teslimatı.

Test ve işletmeye alma:

Kurulmuş sistemlerin projeye ve belirlenen standartlara uygunluğunun testi uzman ekibimizce yapılmış ve buna uygun şekilde sistemler işletmeye alınmış, geçici ve kesin kabulleri yapılmıştır. Ölçü, test, barkodlama, envanter sayımı ve iyileştirici çalışmalar yapılarak dijital fotoğrafları çekilen istasyonlar devreye alınmaktatır.

GPRS Scanner Cihazları ile Anında Envanter Takibi:

Tüm ekiplerimiz GPRS bağlantısı olan envater cihazları ile baz istasyonunda yaptıkları her türlü çalışma sonrasında anında bağlantı yaparak istasyonun envaterini güncellemektedir.

 • M/L seviye değerlerinin mesafe ve çanak çapına göre olan seviye kontrolleri;
 • Kule mekanik ve periyodik bakımı;
 • Tel çitlerin kontrol ve onarımlarının yapılması;
 • Çevre güvenliği ve temizliğin sağlanması;
 • Sistem, kule, enerji hattı, tel çit ayakları topraklamasının ölçülmesi ve değerin yüksek olması durumunda iyileştirilmesi;
 • Konteyner içi enerji sistemi (powerbox; kablo; priz; anahtar;topraklama kabloları v.b.) kontrolü;
 • Enerji sisteminin;
 • Trafo ve hatbaşı direkleri dahil bütün direklerinin topraklama ölçümleri
 • Tüm enerji hattının kablo ve bağlantı elemanlarının kontrol ve bakımları
 • Sigorta (OG ve/veya AG) parafudur, izolatör v.b. aksamın kontrol ve bakımları
 • Trafo ayar ve ölçümlerinin yapılması
 • Seksiyoner ayar ve kontrollerinin yapılması
Bakım:

GSM Radyo Şebekesi Sistemlerinde kesintisiz iletişim hayati öneme haizdir. Düzenli, kesintisiz sağlanan ve kullanıcıya güven veren iletişim sistemleri artık çağımızda lüks olmaktan çıkmış, hayatın her alanında kullanılır hale gelmiştir. Bu anlayışla hareket eden ekiplerimiz, bakım planlama grubumuz tarafından oluşturulan programa uygun şekilde önleyici bakımları gerçekleştirmektedir.

Bakım işlemleri sırasında
 • Tüm sistemin mekanik sağlamlık kontrollerinin yapılması (cıvata-somun ve vida);
 • Anten ve anten aparatlarının mekanik sağlamlık ve gevşeme kontrolleri, ve RSD’ ye göre yön, açı ve tilt vb. değerlerin kontrolleri;
 • Harici alarm testlerinin yapılarak işlerliklerinin sağlanması;
 • Tespit edilen her türlü eksikliğinin tamamlanması; mevcut olmayanların yeniden tesis edilmesi;
 • Akülerin bağlantılarının kontrol edilmesi ve performans ölçümlerinin yapılması, arızalı tespit edilen grupların sistemden çıkarılması;
 • Kabinet içi temizliği;
 • Tüm sistemlerde alarm olup olmadığının testi ve varsa kaldırılması;
 • RBS, M/L ve HDSL sistemlerinin kontrolü ve aksaklıklarının giderilmesi;